Jack Moore Graphic Designer, Optimist, Storyteller